Σχετικά με την Ιστοσελίδα

cerita horor gosip terbaru berita terbaru windows gadget toko game

Οι τυπικές λειτουργίες και οι ροές εργασίας που υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Συνεδρίων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία ενός δικτυακού τόπου του συνεδρίου και του προγράμματος
 • Εγγραφή συμμετεχόντων
 • Εκδόσεις Proceedings
 • Λήψη υποβολών (Pdf, doc, txt upload, συλλογή βιβλιογραφικών μεταδεδομέων)
 • Ανωνυμία υποβολών
 • Συλλογή προτιμήσεων και ενδιαφερόντων των εξεταστών
 • Ανάθεση σε εξεταστές των άρθρων που υποβλήθηκαν
 • Διάδοση παρατηρήσεων στους εξεταστές
 • Συλλογή σχολίων
 • Αναθεώρηση αξιολογήσεων
 • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των αξιολογήσεων (οι εξεταστές δεν μπορούν πάντα να δούνε σχόλια και αξιολογήσεις άλλων εξεταστών)
 • Παροχή ενός φόρουμ συζητήσεως ανά υποβολή για τους εξεταστές
 • Κατάταξη αξιολογήσεων και καθορισμός ορίου αποδοχής
 • Ανωνυμία σχολίων
 • Αναφορά στους συγγραφείς των αποφάσεων της Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και των σχολίων των εξεταστών
 • Συλλογή των αποδεκτών υποβολών

Συνέδρια

Σχετικά μ' αυτό το Σύστημα Συνεδρίου